Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet anbefaler permanentgørelse af ordningen med det sociale frikort

I høringssvar til forslag til ændring af lov om det sociale frikort svarer Rådet bl.a., at det er positivt, at der foreslåes en forlængelse. Men Rådet anbefaler permanentgørelse.

Det er meget positivt, at der foreslås en forlængelse af det sociale frikort med to år.

Som beskrevet i lovforslagets bemærkninger, så er implementeringen af frikortet kommet langsomt fra start.

På den baggrund mener Rådet, der stadig er stort potentiale for yderligere udbredelse af ordningen.

Ankestyrelsens evaluering af frikortet viser, at for de borgere, der bruger frikortet, gør det en positiv forskel i deres liv. Job på frikortet giver et vigtigt økonomisk bidrag, samtidig med at det giver meningsfuld beskæftigelse for mennesker, der ellers har meget vanskeligt ved at passe ind i almindelig beskæftigelse.

På den baggrund anbefaler Rådet, at der allerede nu vedtages en permanentgørelse af det sociale frikort, så sociale organisationer og kommuner m.fl. kan planlægge langsigtet med socialt frikort.

Læs Rådets øvrige bemækrninger i det fulde høringssvar herunder.