Gå direkte til indhold

Rådet gentager: Stærkt kritisabelt at retssikkerheden svækkes

Ifm. udkast til lov til udmøntning af "Aftale om mere enkle og skrærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger" har Rådet for Socialt Udsatte genfremsendt tidligere indgivet høringssvar.

Rådet påpeger bl.a., at skærpede sanktioner, udvidede sanktionsmuligheder og lettere sanktionering af aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp rummer stor risiko for, at socialt udsatte marginaliseres endnu mere.

Rådet finder det stærkt kritisabelt, at der med lovforslaget  foreslås en række ændringer, som vil svække borgerens retssikkerhed med det formål at gøre det lettere og hurtigere for kommunen at sanktionere. Herved risikerer man, at flere borgere vil blive uretmæssigt sanktioneret.

Det er Rådets opfattelse, at det forslåede sanktionsregime strider mod proportionalitetsprincippet, idet der efter få, ikke så alvorlige forseelser gives sanktioner, der truer modtagernes velfærd. Det er derfor afgørende, at man følger den politiske aftale om, at anvendelsen af sanktioner – og særlig sanktioner overfor udsatte borgere – bliver monitoreret tæt, så det sikres, at borgere ikke mister fodfæstet i tilværelsen.