Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet positiv over for lovforslag om forbedring af ressourceforløb og borgeres rettigheder

Rådet er generelt positivt indstillet over for forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension (Bedre ressourceforløb m.v.).

Rådet er generelt positiv over for lovforslaget, der på flere områder betyder forbedringer af ressourceforløbsordningen og borgernes rettigheder.

Generelt er Rådet optaget, af at de mange socialt udsatte, der er i beskæftigelsessystemet får den nødvendige hjælp til at klare deres problemer, og at beskæftigelsessystemet ikke bidrager med yderligere pres på en i forvejen udsat og presset gruppe. Langt de fleste vil gerne arbejde, hvis de kan. Derfor mener Rådet generelt, at den bedste beskæftigelsesindsats baserer sig på borgernes egne ønsker for deres liv – det gælder ikke mindst ift. ressourceforløb.

Rådet har en række bemærkninger til lovforslagets enkelte dele, som du kan læse i det fulde høringssvar herunder.