Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Social stofmisbrugsbehandling styrkes og udvides i kriminalforsorgens institutioner

Rådet støtter de foreslåede lovændringer i udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven (Adgang til social behandlingstilbud mod stofmisbrug for indsatte i kriminalforsorgens institutioner).

Rådet mener, at forslagene styrker og udvider den vederlagsfrie sociale stofmisbrugsbehandling i arresthuse og andre af kriminalforsorgens institutioner. Dette er til gavn for den enkelte indsatte med et stofmisbrug og for samfundet som helhed.

Læs hele Rådets høringssvar herunder.