Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Forslaget om Én Plan er et skridt i den rigtige retning

Rådet har længe efterlyst redskaber, som kan sikre en samlet plan for de borgere, hvis problematikker spænder over flere forvaltninger, men har kommentarer til forslaget.

Rådet for Socialt Udsatte er optaget af, at ordningen bliver udformet, så borgerens medvirken og ejerskab til planen sikres, og ikke får som konsekvens, at målgruppen får færre eller ringere tilbud.

Bl.a. mener Rådet, at en borger selv skal kunne bede om at komme i betragtning til at få Én Plan, og at kommunen i så fald skal være forpligtet til at tage muligheden op til seriøs overvejelse. Generelt mener Rådet, at der bør iværksættes tiltag til en mere gennemgribende kulturændring i kommunerne ift. at opnå større forståelse for samt lydhørhed overfor socialt udsattes ofte meget komplekse og sammensatte problemer.

Rådet anbefaler desuden, at der gennemføres forsøg med såkaldt personligt ombud, som kendes fra Sverige. Personligt ombud er et tilbud til udsatte borgere om at få tilknyttet en lønnet, uvildig professionel person (et ombud), som kan støtte, rådgive og samordne indsatserne i forhold til den enkelte. Det personlige ombud indeholder elementer af en personlig rådgiver, bisidder og støtte- og kontaktperson.