Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Frikommuneforsøg har flere gode elementer

Rådet er overordnet positivt over for flere af elementerne i det lovforslag, som giver frikommunerne nye muligheder for forsøg, men har en række kommentarer.

Bl.a. er Rådet principielt åbent overfor velfærdsteknologi, som kan komme soicalt udsatte grupper til gode. Rådet påpeger dog, at brug af velfærdsteknologi både kan være tryghedsfremmende, men også fremmedgørende, hvis teknik træder i stedet for mennesker. Det er derfor ikke altid den bedste løsning for borgerne endsige en genvej til færre udgifter at satse på velfærdsteknologi.

Også ift. forslaget om udslusningsboliger er Rådet positiv, men påpeger, at det bør fremgå af lovens bemærkninger, at der i god tid før udløbet af den evt. femårige periode skal være lagt en boligplan for fremtiden for den enkelte borger, således at borgeren ikke pludselig står med en bolig, som vedkommende ikke kan betale, og som over en måske femårig periode kan have fået en permanent karakter.