Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Ændring af lov om social service og lov om almene boliger

Svar på høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om almene boliger m.v. (Rammeaftaler) 

De udviklingsstrategier og styringsaftaler, der skal udarbejdes som følge af lovforslaget har central betydning for kapacitet og fagligt indhold i de sociale tilbud, der skal imødekomme socialt udsatte menneskers behov.  Rådet for Socialt Udsatte finder det centralt, at der lokalt og regionalt er en forpligtende dialog med brugerne om behov, indhold, kvalitet mv. i de sociale tilbud.

Lovforslaget stiller desværre ikke krav til kommuner og regioner om at inddrage brugerne i udarbejdelse af rammeaftaler. Der står alene i bemærkningerne, at det vil være "hensigtsmæssigt, hvis rammeaftalerne i løbet af processen drøftes med repræsentanter for brugerorganisationerne i regionen". Der bør være en forpligtende bestemmelse i loven og/eller bekendtgørelsen om, at brugerne skal høres i processen med udarbejdelse af rammeaftaler. Det kan ske via repræsentanter for lokalt eller regionalt repræsenterede brugerorganisationer, via lokale udsatteråd eller andre måde, som giver også de mindst organiserede brugere mulighed for at komme til orde. 

Brugerinddragelsen bør også sikres i de tilfælde, hvor sker større ændringer i rammeaftaler, eksempelvis når kommuner opsiger rammeaftaler og/eller nedlægger tilbud, der indgår i rammeaftaler. I forbindelse med nedlæggelse af tilbud skal kommunen redegøre for, hvordan forsyningsforpligtelsen fremover opfyldes.
 
Rådet har ikke derudover bemærkninger til lovforslaget.