Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Det bør undersøges, hvorfor de 150 særlige pladser i psykiatrien ikke bruges

Loven, der gav mulighed for at oprette 150 særlige pladser i psykiatrien til borgere med et særligt behov for rehabilitering og misbrugsbehandling, blev gennemført forhastet og under stor skepsis fra mange organisationer på området. Derfor er det måske heller ikke så overraskende, at det har voldt problemer at få etableret pladserne til tiden og ikke mindst at få visiteret personer, som kan få gavn af dem.

Rådet anerkender, at regionerne har gjort sig store anstrengelser for at etablere gode tilbud, der på papiret kan give gode integrerede behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnose.

Danske Regioner og KL, har bl.a. i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2018, bemærket, at visitationskriterierne begrænser muligheden for at visitere alle patienter i den relevante målgruppe. Dette er baggrunden for, at regeringen nu ønsker at justere visitationskriterierne.

I en psykiatri med knappe ressourcer er det helt uholdbart, at pladser står tomme i det omfang, som det er tilfældet. Derfor er Rådet som udgangspunkt positive over for at justere visitationskriterierne, mens man undersøger årsagerne nærmere, så flere af de mest udsatte patienter kan få en relevant behandling.

For Rådet bemærker, at der ikke er fremlagt nogen evaluering eller nærmere dokumentation for, at den foreslåede justering af visitationskriterierne vil løse problemerne med, at pladserne ikke bruges.

Rådet opfordrer derfor til, at der snarest gennemføres en undersøgelse af, hvorfor pladserne ikke bruges.