Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Hjælp til mennesker med sindslidelser bør ikke have karakter af strafforanstaltninger

Rådet mener ikke, at der er brug for en ny mulighed for at flytte personer med sindslidelser fra deres bolig uden deres samtykke.

Det fremgår, at formålet med forslaget først og fremmest er ”at forebygge vold og trusler og højne sikkerheden for medarbejdere og beboere på botilbud”. Under de almindelige
bemærkninger til lovforslaget fremgår det imidlertid, at forslaget vurderes at have betydning for øvrige beboeres og personales retsfølelse. Rådet er uforstående overfor, at lovgivningen på det sociale område skal tjene til at tilgodese retsfølelsen. Servicelovens ydelser til mennesker med sindslidelser bør ikke have karakter af strafforanstaltninger.