Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Kommunal visitation til ambulant behandling af stofmisbrugere kan udfordre retten til anonymitet

En nyt lovforslag betyder, at visitationskompetencen for anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere flyttes fra lederen af det anonyme behandlingstilbud til en kommunal medarbejder. 

Efter det reviderede forslag træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om behandling på baggrund af en afklarende samtale med borgeren, hvorefter borgeren henvises til de tilbud, der er indgået aftale med. 

Rådet er betænkelig over for ændringen og frygter blandt andet, at en del i målgruppen vil fravælge at opsøge behandlingen, når den første kontakt er via en kommunal medarbejder. 

Læs hele Rådets høringssvar herunder.