Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Lov om ændring af lov om almene boliger mv.

Svar på høring af lovforslag om lov om ændring af lov om almene boliger mv. (stop for anvisning til ghettoområder af borgere fra lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

Rådet for Socialt Udsatte har ingen specifikke bemærkninger til lovforslaget, men henviser til Rådets høringssvar på høring af lovforslag om lov om ændring af lov om almene boliger mv. (styrket indsats i ghettoområderne og anvendelse af den almene boligsektors midler) for generelle bemærkninger til ghettoplanen.