LUK

Om udvidet flyttehjælp

Svar på høring af lovforslag om lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Udvidet flyttehjælp).

Rådet for Socialt Udsatte har ingen bemærkninger til lovforslaget.