Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Ordning om inklusionsboliger er god - men huslejen skal kunne sættes mere ned

Rådet er generelt positive overfor tiltaget om inklusionsboliger, som nu implementeres med hhv. udkast til vejledning og bekendtgørelse.

Men det er vurderingen, at muligheden for huslejenedsættelse på 12.000 kr. årligt ikke er tilstrækkeligt til, at også socialt udsatte på fx nedsat kontanthjælp kan få adgang til inklusionsboligerne. 

Endvidere påpeger Rådet, at der bør være en tilstrækkeligt med ressourcer afsat til den sociale viceværtordning, sådan at ordningen får en kapacitet, som gør en reel forskel for beboerne.