Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet bakker om forslag om nye muligheder for kontrol med sociale tilbud og deres økonomi

I Rådets høringssvar ifm. forslag til ændring af lov vedr. styrkelse af Socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn, bakker Rådet op om forslaget, men påpeger, at også det faglige tilsyn bør prioriteres.

Forslaget giver Socialtilsynet nye muligheder for at føre kontrol med sociale tilbud og særligt med deres økonomi.

Rådet for Socialt Udsatte bakker op om forslaget, fordi det vurderer, at bedre muligheder for kontrol er et vigtigt  element i at sikre kvalitet, og sammenhæng mellem prisfastsættelse og ydelser. Rådet forventer dog samtidig, at det faglige tilsyn også prioriteres og kvalificeres, så  Regeringen understøtter, at sociale tilbud har en faglig kvalitet, der sikrer løfteevne hos de borgere, der er visiteret til deres tilbud.

For brugere af sociale tilbud er kvaliteten og det faglige niveau afgørende for muligheder for at skabe social  forandring. Rådet anbefaler et løft af de faglige kompetencer og en generel styrkelse af kvalitetssikringsarbejdet gennem brugerdeltagelse.

For udsatte borgere er det derudover afgørende at blive  visiteret til det rigtige tilbud: Rådet anbefaler derfor, at rammerne for tilsynet også kan omfatte visitation til tilbud.

Download Rådets høringssvar herunder