Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Revision af servicelovens voksenbestemmelser kan true lavtærskeltilbud

Rådet har afgivet høring vedrørende oplægget til store ændringer af serviceloven. 

Lovforslaget genintroducerer en målgruppetilgang for tildeling af ydelser efter serviceloven. Det er Rådets opfattelse, at målgruppetilgangen er for bred, hvorfor den ikke i tilstrækkelig grad kan imødekomme individuelle behov.

Det er ligeledes Rådets opfattelse, at beskrivelserne i lovforslaget af lettere (uvisiterede) indsatser overfor mere omfattende (visiterede) indsatser let kan lede til en fordrejet forståelse af socialt udsattes behov. I forlængelse af dette ser Rådet en risiko for, at lovforslaget vil stille lavtærskelstilbuddene i en meget vanskelig position i kommunernes prioritering, hvorfor Rådet anbefaler, at det i lovforslaget indskærpes, at kommunerne skal sørge for lavtærskelstilbuddenes fortsatte eksistens.

Afslutningsvis opfordrer Rådet til, at kommunerne fortsat skal have forsyningspligt i forhold til alle tilbud i tilbudsviften, hvilket anbefales på baggrund af lovforslagets forslag om, at kommunalbestyrelsen kan afgøre, at et eller flere tilbud helt eller delvist kan substituere hinanden afhængig af målgruppekategorisering.

Læs hele Rådets høringssvar herunder.