Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Debat: Værdig ældrepleje til socialt udsatte kræver særlige plejeteams og plejehjemspladser

25. nov. 2020

Hvis ældrepleje til socialt udsatte skal lykkes, skal der rettes op på mange års mistillid til systemet,vog det kræver en ekstraordinær indsats fra kommunerne. Men der er gode foregangseksempler.

Af Vibe Klarup formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt på Sundhedsmonitor den 25. noveber 2020.

Der er hårdt brug for en helhedsorienteret indsats til socialt udsatte – også i alderdommen.

Mange socialt udsatte oplever følelsen af at løbe panden mod muren i mødet med det offentlige system.

Flere steder i systemet er man nemlig i vid udstrækning ikke gode nok til at forstå mennesker med komplekse sociale problemer. Eller også gør faglige traditioner og siloinddeling det umuligt for medarbejderne at skabe en konstruktiv relation til de borgere, der ikke passer ned i systemets kasser, eller som ikke formår at leve op til de krav og forventninger, der ofte følger med tilbuddet om hjælp fra systemet.

Det kan f.eks. være mennesker, der i perioder har været hjemløse, har psykiske lidelser og et skadeligt brug af rusmidler. De har måske været inde og ude af behandling og oplevet læger, der så ned på dem, og de har talt med et utal af sagsbehandlere om snart det ene og snart det andet.

Oplever man ofte nok, at man ikke føler sig hørt og får afslag på at få hjælp – eller i hvert fald på at få den hjælp, man har brug for – så trækker mange sig naturligt nok og takker helt nej til systemet.

Har man levet et langt liv i social udsathed, er det sandsynligt, at man er nået dertil, når alderen for alvor begynder at give skavanker og plejebehovene bliver mere udtalte. Og så kræver det en ekstraordinær indsats fra systemet at rette op på de dårlige relationer.

Et liv i social udsathed tærer på helbredet

Alt for mange socialt udsatte bliver gamle før tid. Men når helbredet bliver så dårligt, at der er brug for ældreplejen, forsvinder de sociale problemer jo ikke bare. Derfor vil der være brug for en kombination af fagligheder og tilstrækkelige ressourcer for at imødegå de socialt udsatte ældres behov.

At sikre socialt udsatte en værdig pleje kan hurtigt blive en umulig opgave for en kommunal hjemmehjælper eller sosu-assistent, der efter et stramt skema yder pleje og omsorg på minuttal.

Hvis ikke der sættes ind med en helhedsorienteret indsats, er der risiko for, at de mennesker, der har allermest brug for hjælp, ender med slet ingen hjælp at få – fordi den hjælp, der tilbydes på almindelige betingelser, ikke nødvendigvis passer til mennesker med komplekse sociale problemer.

Det er uværdigt. Derfor er der brug for både udgående plejeteams og særlige plejehjemspladser, der kan formå at hjælpe mennesker med komplekse sociale problemer, og hvor der ikke rynkes på næsen, selvom den ældre måske har et skadeligt alkoholbrug. Der skal ydes omsorg og pleje på en måde, som giver mulighed for at tage imod hjælpen.

Antallet af socialt udsatte ældre er stigende

Der findes gode eksempler på indsatser, der gør netop ovenstående, og som hjælper socialt udsatte ældre til en værdig alderdom med udgangspunkt i deres egne ønsker, og med forståelse for særlige problematikker og livsvilkår. Men meget tyder på, at der er for få.

Spørger man kommunerne selv, mener flertallet af socialchefer, at kommunens nuværende indsatser kun i lille eller nogen grad dækker socialt udsattes behov for pleje og omsorg.

Samtidig er antallet af socialt udsatte ældre stigende. Den seneste hjemløsetælling viser, at indsatserne mod ungdomshjemløshed er begyndt at give pote. Men under dække af en samlet stagnation i antallet af hjemløse viser tællingen en betydelig stigning i antallet af hjemløse i den anden ende af livet.

Fra 2009-2019 er der kommet mere end 50 procent flere hjemløse over 50 år. Stigningen ses også i perioden 2017-2019, hvor der var et tydeligt fald i antallet af unge hjemløse. I 2019 var der i alt 1.545 ældre hjemløse. Tendensen til flere ældre socialt udsatte ses også i den seneste sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark (SUSY-udsat).

Derfor er det nu, der skal sættes målrettet ind for at sikre socialt udsatte ældre en værdig alderdom med tilstrækkelig pleje og omsorg på egne præmisser.

Tid og ressourcer til at hjælpe ældre mennesker til en værdig alderdom skal også sikres for de medborgere, som har levet et hårdt liv med sociale problemer.