Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Landspanelmøde - drømme for fremtidens socialpolitik

04. sep. 2020

31. august 2020 holdt Rådet for Socialt Udsatte det første møde i det nye landspanel af lokale udsatteråd. På landspanelmødet deltog ca. 60 repræsentanter fra 30 forskellige lokale udsatteråd samt social- og indenrigsminister Astrid Krag. Deltagerne skulle bl.a igennem en visionsworkshop, hvor bekymringer og drømme for fremtidens socialpolitik skulle luftes.

Rådet for Socialt Udsatte arbejder på at formulere en ny vision for fremtidens socialpolitik, som kan bruges som løftestang i arbejdet med at sikre socialt udsatte bedre muligheder for at blive hørt og involveret i udarbejdelsen af den politik, der skal hjælpe dem.

Rådet havde bedt landspanelet om at byde ind med drømme og bekymringer, og der kom mange gode og inspirerende input, som Rådet for Socialt Udsatte arbejder videre med i den kommende tid.

Mange af de drømme, der blev diskuteret, havde en række fællestræk. Derfor er de blevet grovinddelt i seks overordnede katgorier, hvori bekymringer også præsenteres.

  1. Drømme om et andet menneskesyn
  2. Drømme om en bedre sammenhængende indsats
  3. Drømme om et modigt og stærkt socialområde med stærke målsætninger
  4. Drømme en bedre retssikkerhed og flere rettigheder
  5. Drømme om en verden uden udsathed, hvor vi lykkes med at forebygge
  6. Drømme om et løft af specifikke indsatser

Du kan læse mere uddybende om drømme og bekymringer i hver af de seks katgorier i opsamlingen herunder. Du kan også se det visuelle referat, der blev lavet på dagen, og en række billeder.

Tak til alle deltagere for en virkelig god og inspirerende dag. Vi ser frem til de næste møder i både landspanelet og i det andet nyoprettede panel - bruger- og praktikerpanelet - bestående af repræsentanter for brugerorganisationer og socialfaglige organisationer.