Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: COVID-19-pandemien har store konsekvenser for socialt udsattes sundhed og trivsel

01. mar. 2021

Rådet for Socialt Udsatte udgiver 1. marts rapporten Socialt Udsattes Situation - Årsrapport 2020.

Rådet har siden marts 2020 været bindeled mellem socialt udsatte grupper, organisationer og centrale myndigheder ifm. COVID-19. Som led heri undersøgte Rådet i foråret 2020, hvordan brugerorganisationerne oplevede problemerne under pandemien.

- De informationer vi fik ind viste meget tydeligt, at der ifm. den første nedlukning opstod meget store problemer for en del socialt udsatte borgere. Man havde simpelthen ikke overvejet, hvad en nedlukning ville betyde for de mest sårbare grupper. Fx oplevede nogle, at de pga. lukning af væresteder mv. og med krav om social afstand blev så ensomme og isolerede, at det forværrede deres psykiske lidelser. Vi er fortsat bekymrede for efterslæb i behandlingen af psykiske lidelser og ensomheden som følge af nedlukningen, siger Vibe Klarup formand for Rådet for Socialt Udsatte.

COVID-19-pandemien har dog også ført til, at nogle socialt udsatte grupper har oplevet at få bedre behandling end før. Politisk vilje og bredere økonomiske rammer har skabt nybrud i tilgangen til socialt udsatte og bl.a. gjort opsøgende indsatser mulige, som før var utænkelige.

- Det er positivt, at vi pba. erfaringerne fra den første nedlukning nu ser, at fx opsøgende og fleksibel substitutionsbehandling er blevet mulig og spreder sig i hele landet, og at vaccinationsindsatsen tilrettelægges i tæt samarbejde med de steder, hvor socialt udsatte kommer og opholder sig. Det er et vigtigt nybrud, og det skal vi holde fast i, så fleksible og opsøgende indsatser fremover er en central og blivende del af den måde, vi udtænker hjælp til socialt udsatte mennesker på, siger Vibe Klarup.

Årsrapporten behandler derudover forskellige måder at anskue social udsathed på, samler op på tilgængeligt tal- og datamateriale på det sociale område og præsenterer Rådets seneste rapporter om bl.a. sundhed blandt uregistrerede og hjemløse migranter og socialt udsattes brug af klagesystemet.

Yderligere oplysninger

Formand Vibe Klarup: 26 12 18 32

Socialt Udsattes Situation - Årsrapport 2020