Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Housing First kan afskaffe hjemløshed blandt ældre

02. sep. 2021

Antallet af ældre, der lever i hjemløshed, er steget med over 50 pct. siden 2009. En ny undersøgelse, som
Rådet har fået udarbejdet af VIVE, viser, at kommunerne mangler boliger og andre tilbud, der kan hjælpe
socialt udsatte ældre ud af hjemløshed.

Undersøgelsen viser også, at der hvor der er tilbud, er kapaciteten ofte for lav. Derfor er mange ældre i hjemløshed med kroniske og behandlingskrævende diagnoser ofte henvist til herberg. Rådet mener, at løsningen bør være at udbrede modellen Housing First:

- Undersøgelsen viser tydeligt, at kommunerne ikke har hverken tilstrækkelig eller rigtig hjælp til ældre i hjemløshed. Ældre bør ikke henvises til at overnatte på herberg. Rådet mener, at indførelsen af Housing First, som er en metode, hvor man tildeles egen bolig samtidig med man får en sundhedsfaglig og social støtteindsats, er afgørende for at komme hjemløshed til livs også blandt den ældre gruppe, siger Vibe Klarup formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Kommunens udfordringer med at finde egnede boliger skyldes bl.a., at mange ældre i hjemløshed modtager kontanthjælp i stedet for førtidspension. Det betyder, at deres betalingsevne er for lav til, at kommunerne kan skaffe egnede boliger til en Housing First-indsats. Den lave betalingsevne betyder også, at nogle borgere ikke kan flytte i et specialiseret botilbud eller ældrebolig, som de er visiteret til, fordi egenbetalingen er for høj.

Lettere adgang til førtidspension er derfor afgørende for at hjælpe denne gruppe meget udsatte borgere.

- Det er absurd, at ældre i hjemløshed i nogle situationer er så svækkede, at de godt kan blive visiteret til botilbud eller plejebolig, men stadig fastholdes på kontanthjælp, selvom de jo indlysende ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det gør, at de må blive boende på herberg i stedet. Selve processen med at få tilkendt førtidspension er flere steder helt uoverkommelig for mange af de mest socialt udsatte, som ellers opfylder alle kriterier. Derfor bør man se på, om adgangen til førtidspension kan lettes for den gruppe, siger Vibe Klarup.

Baggrund

Undersøgelsen er bestilt af Rådet for Socialt Udsatte og udført af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Undersøgelsen er baseret på kvalitative interviews med medarbejdere i udvalgte kommuner og på sociale tilbud samt med borgere i hjemløshed på 50 år og derover.

Læs rapporten og se Rådets anbefalinger til, hvordan man bedre kan hjælp socialt udsatte ældre ud af hjemløshed, herunder.

Yderligere oplysninger:

Formand Vibe Klarup: 26 12 18 32

Download undersøgelse og Rådets anbefalinger