Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Vibe Klarup er ny formand for Rådet for Socialt Udsatte

24. jan. 2020

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har udpeget Vibe Klarup som ny formand for Rådet for Socialt Udsatte. Vibe Klarup afløser Jann Sjursen, der trådte tilbage i november 2019.

- Jeg er meget glad for udnævnelsen og ser frem til arbejdet i Rådet. Bedre forhold for socialt udsatte har været helt centralt i det, jeg hidtil har arbejdet med, og det er helt centralt i mit nuværende arbejde for at finde løsninger på hjemløshed blandt unge i Hjem til Alle Alliancen. Jeg ser også frem til at arbejde sammen med rådsmedlemmerne om at løfte socialt udsatte endnu højere op på dagsordenen, siger Vibe Klarup, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Socialt udsatte borgeres erfaringer skal vægtes højt

Noget, der kommer til at have Rådets fokus i den kommende tid, er at få brugererfaringer mere i spil end tidligere.

- Det bliver en væsentlig arbejdsopgave for det nye råd at sikre, at socialt udsattes erfaringsviden kommer til at vægte på linje med forskningen og de faglige eksperters viden på området, når vi som samfund udvikler nye velfærdspolitiske løsninger. Dem vi taler om, skal tale selv, slutter Vibe Klarup.

Samtidig udpeger social- og indenrigsminister Astrid Krag nye rådsmedlemmer. Det nye råd består ud over formanden af:

  • David Adrian Pedersen, formand for De Anbragtes Vilkår (næstformand)
  • Kira West, forstander for Reden København og formand for Region Hovedstadens udsatteråd
  • Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
  • Heinz Wolf, chefkonsulent og leder af varmestue i Kirkens Korshær
  • Cliff Kaltoft, sekretariatschef for Landsforeningen af VæreSteder (LVS)
  • Nina Brünés, faglig konsulent for Region Hovedstadens socialsygeplejerskeordning
  • Christina Strauss, formand for SAND - de hjemløses landsorganisation
  • Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune

Baggrund

Vibe Klarup kommer med lang erfaring med arbejdet for socialt udsatte. Vibe har arbejdet med hjælp til voldsramte kvinder som direktør i Dannerhuset, bedre forhold for mennesker med psykiske lidelser som direktør for Psykiatrifonden samt styrkelse af det frivillige sociale arbejde som formand for Frivilligrådet. Vibe Klarup er fortsat direktør i Hjem til Alle Alliancen.

Der henvises i øvrigt til pressemeddelelsen fra Social- og Indenrigsministeriet.

Yderligere oplysninger:

Vibe Klarup: 26 12 18 32