Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Holdninger til socialt udsatte

05. mar. 2018

Rådet for Socialt Udsatte fik i 2017 meningsmålingsinstituttet Epinion til at udspørge et repræsentativt udsnit af danskerne om deres holdninger til socialt udsatte.

Undersøgelsen viser bl.a., at flere end tidligere ser sig selv som værende socialt udsat. Både blandt de 18-34 årige og blandt de 35-55 årige er det tal steget væsentligt fra 2015 til 2017. Det er særligt de personer, der har grunduddannelse som højeste gennemførte uddannelse, der svarer, at de har været eller stadig er socialt udsat.

Derudover er der i højere grad end tidligere, mange der svarer, at uretfærdighed i samfundet er årsag til, at der eksisterer social udsathed i Danmark. Samfundsmæssige forhold spiller tilsyneladende en større rolle i danskernes bevidsthed fremfor individuelle karakteristika, når det kommer til spørgsmålet om, hvorfor mennesker bliver socialt udsatte.

Du kan downloade holdningsundersøgelsen i boksen til højre på denne side.