Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar på Sundhedsstyrelsens udkast til de kommunale forebyggelsespakker

De kommunale forebyggelsespakker rummer generelt en prioritering på sundhedsområdet. Rådet for Socialt Udsatte gør i forbindelse med høringen opmærksom på, at det kræver en særlig indsats at forbedre sundheden blandt socialt udsatte mennesker.  Hvis ikke en særlig indsats rettes mod denne gruppe, vil forebyggelsespakkerne medføre, at skellet i sundhedstilstanden mellem socialt udsatte og den øvrige befolkning forøges.

Høringssvar på Sundhedsstyrelsens udkast til de kommunale forebyggelsespakker