Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Rådet for Socialt Udsatte glæder sig over flere elementer i reservepuljeaftale

24. nov. 2020

I dag landede forhandlingerne om reservepuljen. Rådet for Socialt Udsatte glæder sig over, at regeringen og aftalepartierne tager fat på udviklingen af en langsigtet strategi for samarbejdet med civilsamfundet om at styrke og forankre den frivillige sociale indsats for socialt udsatte grupper.

- Satspuljens mange kortsigtede bevillinger gav meget usikkerhed om finansieringen af den frivillige sektor. Satspuljen er nu væk, men der er behov for en ambitiøs afløser, der støtter den store indsats, der er i den frivillige sociale sektor. Det er derfor positivt, at der nu igangsættes et arbejde for at designe en fremtidig model for samarbejdet. Når modellen ligger klar næste år, er det mit håb, at regeringen og aftalepartierne vil afsætte økonomiske midler, som gør det muligt for civilsamfundet fortsat at spille en afgørende rolle i at skabe social forandring for udsatte borgere, siger Vibe Klarup formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Rådet for Socialt Udsatte ser frem til at engagere sig i arbejdet i regi af den arbejdsgruppe, der i 2021 bl.a. får som opgave at udarbejde forslag til strategiske pejlemærker for udmøntningen af reservepuljen.

Brede partnerskaber, der involvere både kommuner og civilsamfund kan være en stærk måde at skabe positive forandringer på. Derfor glæder Rådet for Socialt Udsatte sig også over, at netop det redskab bliver taget i brug i indsatsen målrettet socialt udsatte grønlændere.

- En udsat gruppe, der til tider bliver overset, er socialt udsatte grønlændere. De oplever massive problemer med hjemløshed, misbrug og dårlig sundhed, men falder også ofte igennem, fordi de ikke forstår sproget, kulturen og har svært ved at begå sig i de danske systemer. Derfor er det glædeligt, at der bliver taget initiativ til et partnerskab, der skal løfte området, siger Vibe Klarup.

Rådet for Socialt Udsatte er også glade for en række andre vigtige initiativer, herunder flere midler til en styrket housing-first-indsats, forlængelse af det sociale frikort inkl. forpligtelsen til at se på en permanent ordning om to år, samt midlerne til opsporing og behandling af hepatitis C blandt socialt udsatte.

Yderligere oplysninger:

Formand Vibe Klarup: 26 12 18 32