LUK

Uden for beskæftigelse

Reformer med konsekvenser for socialt udsatte

"Hvis der er mulighed for det dér med, at man kun skal have én sagsbehandler, så ville jeg blive glad. For nu skriver vi femte måned, og jeg har allerede haft seks forskellige siden januar" - Mand, 42 år, kontanthjælpsmodtager

 

Reformerne af førtidspension og kontanthjælp er nogle af de store tiltag med konsekvenser for socialt udsatte, som er gennemført i de senere år. Reformerne sætter en tyk streg under, at alle skal uddanne sig eller arbejde.


Rådet mener, det er et positivt fokus, at socialt udsatte kan og skal hjælpes i en retning, hvor de så vidt muligt kan leve et selvstændigt liv på egne præmisser. Men de gode hensigter bør aldrig ske på bekostning af de mennesker, som enten ikke kan arbejde, eller som ikke er et arbejde forundt for øjeblikket. Alle uanset baggrund skal modtage en respektfuld, nærværende og individuel tilrettelagt hjælp, som gør det muligt at opretholde en tilværelse, hvor man kan betale de mest basale ting som husleje og ordentlig mad, og hvor man kan deltage i samfundslivet på et rimeligt niveau. Alle skal mærke, at de er værdige modtagere af hjælp – uanset grunden til deres behov.

 

To ud af tre kontanthjælpsmodtagere er vurderet til ikke at kunne tage et arbejde i den nærmeste fremtid. Barriererne for at denne gruppe kommer i arbejde eller uddannelse er ikke mangel på økonomiske incitamenter - men dårligt helbred, psykisk sygdom, sociale problemer, manglende erhvervskompetencer mv.

 

De lavere ydelser rummer en risiko for at skubbe flere mennesker ud over kanten og skabe flere socialt udsatte. Rådet mener, der er stor risiko for, at de tusindevis voksne og børn, som rammes af kontanthjælpsloftet og/eller 225-timers-reglen, må stifte gæld, lide store afsavn og i værste fald blive udsat af boligen, fordi de ikke kan betale huslejen. 

 

Der er mange negative myter om kontanthjælpsmodtagere. Derfor har Rådet bedt analysebureauet Analyse & Tal samle eksisterende viden, forskningsresultater, registerdata mv. for at belyse, om der belæg for de politiske præmisser bag skiftende regeringers reformer.

 

I alt gennemgås ”fup eller fakta” bag 10 politiske påstande, som ofte er hørt i debatten. Rapporten tegner et billede af, at der er mange nuancer, som går tabt i den førte politik. Find rapporten i en pixi-udgave her

 

Du kan læse meget mere om, hvad Rådet mener om socialt udsatte og beskæftigelse, ved at gå ind i nyhedsarkivet eller under publikationer og vælge temaet "Beskæftigelse".

Negative myter om kontanthjælp

Se Rådets tre videoklip, der gør op med nogle af myterne om kontanthjælp, herunder.

Vær gerne med til at dræbe myterne ved at dele videoerne på Facebook, Twitter eller i andre af dine netværk. Husk at bruge hashtagget #huskdetstorebillede

Du kan læse hele rapporten, der gør op med myter om kontanthjælpen, eller pixieudgaven, her: Myter om kontanthjælpen

Klik på billedet for at se videoen "Negative myter om kontanthjælp: er der flere på kontanthjælp?"
Klik på billedet for at se videoen "Negative myter om kontanthjælp: kan man bare finde sig et arbejde?"
Klik på billedet for at se videoen "Negative myter om kontanthjælp: er det let nok at finde en billig bolig?"