Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Behov for ekstra indsats i forhold til forkyndelser til socialt udsatte (retsplejen)

Den øgede digitalisering af det offentlige kan være en udfordring for mange socialt udsatte. 

Forkyndelse vil sige en fremgangsmåde inden for retsplejen, hvorved de berørte personer - tiltalte, vidner, syns- og skønsmænd mfl. - gøres bekendt dels med, at sag er anlagt, dels med tid og sted for retsmøder, med domsafsigelse m.m. 

Rådet giver i et høringssvar udtryk for, at man i forbindelse med forkyndelser bør gøre en særlig indsats for, at også mennesker, der lever en kaotisk tilværelse, har psykiske lidelser, misbrugsproblemer mv. rent faktisk har mulighed for at gøre sig bekendt med indholdet af meddelelsen.