Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Beskyttelse af børn mod overgreb - handler også om at hjælpe de voksne i en udsat familie

Rådet for Socialt Udsatte mener, at det bør fremhæves tydeligere, at sociale myndigheder skal være mere opmærksomme på, om tegn på mistrivsel hos barnet eller den unge skyldes manglende muligheder i familien, som skal afhjælpes med en social indsats. Lovforslaget bør ikke føre til, at de sociale myndigheder nedtoner opmærksomheden på, at udsatte børn ofte lever i en social udsat familie, der har behov for en helhedsorienteret og omfattende støtte for at komme til at fungere som familie.