Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Ekspertise fra det sociale område bør indgå i Epidemikommission

Rådet påpeger i høringssvar til forslag til lov vedr. epidemier mv. (epidemiloven) bl.a., at der bør være en repræsentant fra socialområdet i Epidemikommissionen, som kan sikre, at de særlige udfordringer på det sociale område indgår i kommissionens rådgivning af sundheds- og ældreministeren.

Det sociale område giver omsorg og støtte til borgere, der pga. fysiske, psykiske og sociale årsager er særligt sårbare over for epidemier. Der er derfor behov for en særlig opmærksomhed på tiltags konsekvenser for brugere på det sociale område og hvordan eventuelle negative konsekvenser kan afbødes. Koordinationen mellem sundhedsmæssige og sociale tiltag skal sikres fra start, når en epidemi skal bringes under kontrol.

Sikkerheden for de socialt udsatte og sikkerheden for resten af samfundet er i den forbindelse to sider af samme sag.

Rådet for Socialt Udsatte finder, at ekspertise fra det sociale område bør indgå i Epidemikommission (§7, stk. 2). En repræsentant fra socialområdet i Epidemikommissionen skal sikre, at de særlige udfordringer på det sociale område indgår i kommissionens rådgivning af sundheds- og ældreministeren.

Dermed vil der være en forventning om, at de påbud, der formidles til kommuner og regioner, vil tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende på det sociale område.

Læs Rådets øvrige bemærknnger til lovforslaget i det fulde høringssvar herunder.