Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

De fire partnerskaber har udarbejdet ensomhedsstrategier og fælles anbefalinger

09. okt. 2020

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og Folketingets socialordførere har modtaget en pakke fra partnerskaberne for hhv. udsatte børn & unge, udsatte voksne, ældre og handicapområdet med fire ensomhedsstrategier og fem fælles anbefalinger til, hvordan ensomhed som følge af COVID-19 kan bekæmpes. 

For en del udsatte børn, unge, voksne og svækkede ældre vil ensomheden trække længere spor, med mindre vi sikrer det modsatte. Med opblomstringen af COVID-19 i efteråret 2020 må vi samtidig erkende, at en fuld genåbning kan tage tid. Det gør behovet for at sætte fokus på ensomhed endnu større.

Nedlukningen af Danmark er et samfundsanliggende, og det er den ensomhed, der følger i kølvandet på nedlukningen også. COVID-19 har sat ensomheden i Danmark under lup. Men allerede før pandemien var ensomheden en voksende samfundsudfordring. Konsekvenserne er store både menneskeligt og samfundsøkonomisk, og derfor er det vigtigt at handle.

De fire partnerskaber, nedsat som følge af COVID-19 af et enigt Folketing, har fået til opgave hver især at udforme en strategi for at modvirke ensomhed under COVID-19. Det har bl.a. affødt følgende fem anbefalinger.

Fem tværgående anbefalinger for fællesskaber til alle

Anbefaling 1: Danmark skal have en national, tværgående ensomhedsstrategi, der rækker udover COVID-19

Anbefaling 2: Vi skal styrke kompetencerne til at skabe inkluderende fællesskaber

Anbefaling 3: Vi skal nedbryde stigma og tavshed om ensomhed

Anbefaling 4: Vi skal sikre adgang til fællesskaber for mennesker i særlig risiko

Anbefaling 5: Vi skal have mere viden om ensomhed, og hvad der virker mod den

Partnerskabet for udsatte voksne ser frem til at arbejde videre med udfoldelse og implementering af ensomhedsstrategien i samarbejde med de øvrige partnerskaber.

Du kan læse Partnerskabet for Udsatte Voksnes ensomhedsstrategi og en uddybning af de fælles anbefalinger herunder.