Gå direkte til indhold
 • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Workshop i partnerskabet for udsatte voksne

25. jun. 2020

Partnerskabet for udsatte voksne har afholdt en heldags workshop den 18. juni, hvor der bl.a. blev fulgt op på alle de input, der var fra de afholdte videomøder i starten af juni.

Udover at arbejde videre med de mange gode input fra videomøderne i starten af juni, så nye forslag inden for de 4 temaer, der blev drøftet, også dagens lys på workshoppen.

For temaet ensomhed:

 • Frontpersonale bør klædes på, så de kan fortælle om de aktivitetstilbud der er
 • Læger bør kunne screene for ensomhed
 • Følgeskab til aktiviteter kan hjælpe borgere i gang
 • Mere brug af walk & talk-tilbud fx hvor man ser steder sammen

For temaet ulighed i sundhed:

 • Selvom det er sagt før, så står det højt på ønskelisten, at få fremskudt sundhedspersonale på alle områder fx tænder, fodpleje osv. og at behandling af borgere med flere diagnoser kan ske på borgernes præmisser
 • Sundhedsfremmende idrætsfællesskaber
 • Følgeordning/bisidderordning til sundhedssystemet

For temaet efterslæb af uhåndterede psykiske lidelser og misbrug:

 • Mere individuel tilgang til udsattes behandling, arbejdsmarked mv.
 • Læger skal fortsat kunne ordinere substitutionsbehandling efter corona

For temaet opkvalificering af digitaliseringsfremmede:

 • Portal med nyttige og interessante oplæg fx om sundhed, alene i vildmarken, Mick Øgendahl mv.
 • Tilgængelig IT
 • Løsninger for resten, der ikke kan nås med fx peer-to-peer oplæring

Deltagerne havde mange andre gode forslag og i august vil Partnerskabet tale videre om disse og ikke mindst drøfte, om der er forslag, som deltagerne med fordel kan samarbejde om, så de får endnu større rækkevidde.

Ensomhedsstrategi in spe

Input til en ensomhedsstrategi var også på programmet den 18. juni. Deltagerne havde mange gode ønsker til en ensomhedsstrategi, herunder kan nævnes et stort ønske om et tværsektorielt samarbejde til bekæmpelse af ensomhed. Det kommer der flere forskelligartede aktiviteter ud af og giver også mulighed for at bekæmpe strukturelle barrierer, fx hvis transport er en hindring for at møde til aktiviteter. At målgruppen inddrages i udvikling og afvikling af aktiviteter var et andet eksempel på noget, der optog deltagerne i Partnerskabet.

Indholdet af en egentlig ensomhedsstrategien er også på programmet, når Partnerskabet fortsætter arbejdet til august.