Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Rådet for Socialt Udsatte kalder til opgør med årtiers symptombehandling på socialområdet

Sikkerhedsnettet i vores velfærdssamfund er fyldt med store huller, som socialt udsatte mennesker ofte falder igennem. Sådan lyder det fra Rådet for Socialt Udsatte i oplægget Forandringskraft, der bliver offentliggjort på en konference mandag.   

- Fortællingen om, at Danmark har et fintmasket sikkerhedsnet, som er klar til at gribe os, hvis vi ender i en social udsat position, hænger ikke altid sammen med virkeligheden. Sikkerhedsnettet er dér, men maskerne er blevet så store, at de ikke altid griber dem, der har allermest brug for det, siger Vibe Klarup, formand i Rådet for Socialt Udsatte. 

De mangeårige og uløste problemer på socialområdet udstiller ifølge Rådet lidt af et paradoks i den danske velfærdsstat. 

- Hvis en kvinde har symptomer på kræft, har vi som samfund besluttet, at hun automatisk kommer ind i en højtspecialiseret kræftpakkeplan med krav om overholdelse af strenge tidsfrister, men hvis samme kvinde viser symptomer på social udsathed kan hun vente længe på den rette hjælp.

Med oplægget Forandringskraft opfordrer Rådet for Socialt Udsatte til, at vi stiller samme krav og forventninger til socialområdet, som vi gør til forløb i kræftbehandling.

 

Løber panden mod muren

Som en af hovedårsagerne for velfærdsstatens problemer peger Rådet for Socialt Udsatte i oplægget på, at socialområdet gennem årtier har symptombehandlet fremfor at gøre noget ved årsagerne bag de sociale problemer.  

- Vi hører ofte, at vi skal måle velfærdssamfundet på, hvordan vi behandler de svageste, og her må vi bare konstatere, at vi ikke har været gode nok til at forbedre vilkårene for mennesker i social udsathed. Antallet af hjemløse er steget med 30 procent siden 2009, antallet af fattige er mere end fordoblet siden årtusindskiftet og socialt udsatte dør i gennemsnit 19 år tidligere end andre, siger Vibe Klarup. 

Fejlen ligger ikke i, at vi ikke har forsøgt, lyder det videre fra formanden: 

  • ­Fejlen ligger i, at vi har haft et forkert fokus, hvor vi har haft en tendens til at behandle sociale problemer som individets problemer, hvor årsagerne eksempelvis reduceres til én dårlig opvækst eller ét misbrugsproblem. Men de skal altså ses i sammenhæng med nogle strukturer i samfundet, der stiller nogle af os i mere udsatte positioner end andre. 

Den ensidige fokusering på det personlige ansvar er således en barriere, Rådet for Socialt Udsatte vil have nedbrudt. En anden barriere er den overdrevne fokusering på at inddele socialt udsatte mennesker i målgrupper. 

- En individualiseret og målgruppefokuseret tilgang fokuserer behandlingen på symptomer, og på det, der gik galt i et menneskes liv. Det skygger for det bagvedliggende. At psykiske lidelse kan være årsag til stofbrug eller hjemløshed. Eller at stofforbrug kan være årsag til prostitution og kriminalitet, siger Vibe Klarup.

Den måde at tænke og behandle socialt udsathed på afføder også en uhensigtsmæssig siloopdeling, som modarbejder det nødvendige samarbejde mellem det offentliges systemer, fagfolk og borgerne.

- Siloopdelingen holder mennesker adskilt og pådutte socialt udsatte unødvendigt meget bureaukrati og alt for mange sagsbehandlere.

De fire forudsætninger

En vellykket socialpolitik kommer ikke uden om at skulle nedbryde disse barrierer, og derfor har Rådet For Socialt Udsatte udpeget fire grundlæggende forudsætninger, som kan bane vejen for social forandring. 

- ­­Rådets konklusion er, at der ikke mangler gode hensigter på socialområdet, men at vejen fra hensigt til handling er snørklet og fuld af bump. Resultatet er, at vi ofte ikke når i mål med at inkludere mennesker i social udsathed i samfundet og give dem et bedre liv. Derfor mener vi, at der er behov for forandringskraft, der gør gode intentioner til reelle forandringer, siger Vibe Klarup.

Rådets fire forudsætninger for social forandring er: 

  1. At vi gør gode intentioner til reelle handlinger, baseret på tværgående samarbejder og konkrete mål om at hjælpe samfundets dårligst stillede.
  2. At vi ikke pålægger mennesker skylden for deres sociale udsathed, og gør det til et socialpolitisk mål at forstå de samfundsstrukturer, der er med til at skabe de komplekse problematikker, som fører mennesker ud i social udsathed. 
  3. At vi dropper kassetænkningen. Det er ikke mennesker i social udsathed, der skal tilpasse sig systemets behov, det er systemet, der skal tage afsæt i individets behov.
  4. At vi i socialpolitikkens udformning har mennesker i social udsathed med inde ved bordet. Deltagelse fra dem det hele handler om, er afgørende for vores viden om social udsathed, og for at de socialt udsatte føler sig anerkendt som ligeværdige borgere i demokratiet.

 

Yderligere oplysninger:

Formand Vibe Klarup: 26 12 18 32

 

Øvrigt
29. nov. 2021
Rådet for Socialt Udsatte kalder til opgør med årtiers symptombehandling på socialområdet
Sikkerhedsnettet i vores velfærdssamfund er fyldt med store huller, som socialt udsatte mennesker ofte falder igennem. Sådan lyder det fra Rådet for Socialt Udsatte i oplægget Forandringskraft, der bliver offentliggjort på en konference mandag.    - Fortællingen om, at Danmark har et fintmasket sikkerhedsnet, som er klar til at gribe os, hvis vi ender i en social udsat position, hænger ikke altid sammen med virkeligheden. Sikkerhedsnettet er dér, men maskerne er blevet så store, at de ikke altid griber dem, der har allermest brug for det, siger Vibe Klarup, formand i Rådet for Socialt Udsatte.  De mangeårige og uløste problemer på socialområdet udstiller ifølge Rådet lidt af et paradoks i den danske velfærdsstat.  - Hvis en kvinde har symptomer på kræft, har vi som samfund besluttet, at hun automatisk kommer ind i en højtspecialiseret kræftpakkeplan med krav om overholdelse af strenge tidsfrister, men hvis samme kvinde viser symptomer på social udsathed kan hun vente længe på den rette hjælp. Med oplægget Forandringskraft opfordrer Rådet for Socialt Udsatte til, at vi stiller samme krav og forventninger til socialområdet, som vi gør til forløb i kræftbehandling.   Løber panden mod muren Som en af hovedårsagerne for velfærdsstatens problemer peger Rådet for Socialt Udsatte i oplægget på, at socialområdet gennem årtier har symptombehandlet fremfor at gøre noget ved årsagerne bag de sociale problemer.   - Vi hører ofte, at vi skal måle velfærdssamfundet på, hvordan vi behandler de svageste, og her må vi bare konstatere, at vi ikke har været gode nok til at forbedre vilkårene for mennesker i social udsathed. Antallet af hjemløse er steget med 30 procent siden 2009, antallet af fattige er mere end fordoblet siden årtusindskiftet og socialt udsatte dør i gennemsnit 19 år tidligere end andre, siger Vibe Klarup.  Fejlen ligger ikke i, at vi ikke har forsøgt, lyder det videre fra formanden:  - ­Fejlen ligger i, at vi har haft et forkert fokus, hvor vi har haft en tendens til at behandle sociale problemer som individets problemer, hvor årsagerne eksempelvis reduceres til én dårlig opvækst eller ét misbrugsproblem. Men de skal altså ses i sammenhæng med nogle strukturer i samfundet, der stiller nogle af os i mere udsatte positioner end andre.  Den ensidige fokusering på det personlige ansvar er således en barriere, Rådet for Socialt Udsatte vil have nedbrudt. En anden barriere er den overdrevne fokusering på at inddele socialt udsatte mennesker i målgrupper.  - En individualiseret og målgruppefokuseret tilgang fokuserer behandlingen på symptomer, og på det, der gik galt i et menneskes liv. Det skygger for det bagvedliggende. At psykiske lidelse kan være årsag til stofbrug eller hjemløshed. Eller at stofforbrug kan være årsag til prostitution og kriminalitet, siger Vibe Klarup. Den måde at tænke og behandle socialt udsathed på afføder også en uhensigtsmæssig siloopdeling, som modarbejder det nødvendige samarbejde mellem det offentliges systemer, fagfolk og borgerne. - Siloopdelingen holder mennesker adskilt og pådutte socialt udsatte unødvendigt meget bureaukrati og alt for mange sagsbehandlere. De fire forudsætninger En vellykket socialpolitik kommer ikke uden om at skulle nedbryde disse barrierer, og derfor har Rådet For Socialt Udsatte udpeget fire grundlæggende forudsætninger, som kan bane vejen for social forandring.  - ­­Rådets konklusion er, at der ikke mangler gode hensigter på socialområdet, men at vejen fra hensigt til handling er snørklet og fuld af bump. Resultatet er, at vi ofte ikke når i mål med at inkludere mennesker i social udsathed i samfundet og give dem et bedre liv. Derfor mener vi, at der er behov for forandringskraft, der gør gode intentioner til reelle forandringer, siger Vibe Klarup. Rådets fire forudsætninger for social forandring er:  At vi gør gode intentioner til reelle handlinger, baseret på tværgående samarbejder og konkrete mål om at hjælpe samfundets dårligst stillede. At vi ikke pålægger mennesker skylden for deres sociale udsathed, og gør det til et socialpolitisk mål at forstå de samfundsstrukturer, der er med til at skabe de komplekse problematikker, som fører mennesker ud i social udsathed.  At vi dropper kassetænkningen. Det er ikke mennesker i social udsathed, der skal tilpasse sig systemets behov, det er systemet, der skal tage afsæt i individets behov. At vi i socialpolitikkens udformning har mennesker i social udsathed med inde ved bordet. Deltagelse fra dem det hele handler om, er afgørende for vores viden om social udsathed, og for at de socialt udsatte føler sig anerkendt som ligeværdige borgere i demokratiet.   Yderligere oplysninger: Formand Vibe Klarup: 26 12 18 32  
Læs nyhed
Hjemløshed
26. nov. 2021
Pressemeddelelse: Rådet for Socialt Udsatte bifalder aftale om hjemløshed: - Der er tale om et nybrud i socialpolitikken
Langvarig i hjemløshed skal engang i fremtiden kun kunne læses om i historiebøgerne. Det er målet i afsnittet om hjemløshed i aftalen om ’Fonden for blandede byer’ indgået fredag mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.
Læs nyhed
Øvrigt
19. nov. 2021
Pressemeddelelse: God aftale giver mere indflydelse til mennesker i hjemløshed og opruster strategien
Den brede aftale om den såkaldte reservepulje (SSA-reserven) til tiltag på social-, sundheds-, ældre-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet har flere gode elementer, når det kommer til at styrke indsatserne for at hjælpe mennesker ud af hjemløshed. Aftalen møder derfor ros hos formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Vibe Klarup.
Læs nyhed
Hjemløshed
05. nov. 2021
Forslag til forbedringer af regeringens hjemløseudspil
For at komme helt i mål med intentionen i regeringen hjemløseudspil om at afskaffe langtidshjemløshed i Danmark, har Rådet for Socialt Udsatte syv forslag til forbedringer.
Læs nyhed
Øvrigt
29. okt. 2021
Rådet for Socialt Udsatte søger ny medarbejder til stilling som politisk konsulent
Leder du efter et job, hvor du kan bruge dine akademiske, politiske og relationelle kompetencer til gavn for mennesker i socialt udsathed? Kan du samarbejde, sagsfremstille og kan du få ideer til løsninger af komplekse problemstillinger? Så læs endelig videre.
Læs nyhed
Hjemløshed
25. okt. 2021
Pressemeddelelse: Stærkt udspil er et nybrud i indsatsen for at afskaffe hjemløshed
Rådet for Socialt Udsatte glæder sig over regeringens udspil til en reform af hjemløseområdet, som blev præsenteret i dag.
Læs nyhed
Hjemløshed
17. okt. 2021
Debat: Debat: Lad os sammen skabe et Danmark uden hjemløshed
I de seneste 10 år er hjemløsheden steget med næsten 30 procent, så der i dag er omtrent 6500 hjemløse i Danmark. Det er alt for mange i et rigt samfund som vores. Af Astrid Krag (S), social- og ældreminister, og Vibe Klarup, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Avisen Danmark den 17. oktober 2021.
Læs nyhed
Hjemløshed
15. okt. 2021
Debat: Politikerne kan afskaffe hjemløshed, hvis de vil
Den gode nyhed til politikerne er, at det er muligt at afskaffe hjemløshed som socialt problem i Danmark, hvis bare viljen er til stede. Af Rådet for Socialt Udsatte: Vibe Klarup, David Adrian Pedersen, Christina Strauss, Cliff Kaltoft, Heinz Wolf, Kira West, Kristian Würtz, Majbrit Berlau, Nina Brünés. Indlægget er bragt i Politiken den 13. oktober 2021, 2. sektion, side 7.
Læs nyhed
Øvrigt
12. okt. 2021
Video: Sådan brevstemmer du til kommunal- og regionalvalget
Der er kommunal- og regionalvalg den 16. november. Men allerede nu kan du brevstemme. 
Læs nyhed
Øvrigt
07. okt. 2021
Video: Kommunal- og regionalvalg: Stem Med
Den 16. november er der kommunal- og regionalvalg. Få styr på begge valg her.
Læs nyhed
Hjemløshed
10. sep. 2021
Afskaf hjemløshed: Rådet sender anbefalinger til reform af hjemløseområdet til regeringen og Folketinget
Rådet for Socialt Udsatte anbefaler regeringen at lave en reform af hjemløseområdet med det mål at stoppe hjemløshed. Læs Rådets brev til regeringen og anbefalingerne til en reform af hjemløseområdet her.
Læs nyhed
Hjemløshed
09. sep. 2021
Webinar om udsatte ældre i hjemløshed
Fredag den 3. september præsenterede Rådet en ny undersøgelse om udsatte ældre i hjemløshed. Se eller gense webinaret her.
Læs nyhed