LUK
  • Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve Mand, 27 år, om fattigdom

  • 00:10
Beskæftigelse
17. jul. 2018
Debat: Lad socialt udsatte være direktør i eget liv
Af Jann Sjursen. Debatindlægget er bragt i Information d. 17. juli 2018 Partierne bag reformen af førtidspension drøfter i øjeblikket, hvad der skal gøres for at rette op på reformens mangler. Der er kommet en stor evaluering fra Deloitte. Den peger på mange problemer. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har særligt kastet sig over manglen på indhold samt manglen på virksomhedsrettede indsatser i ressourceforløbene. Ministeren ofrer til gengæld ikke meget opmærksomhed på det nedslående resultat, at kun 60 procent af modtagerne af ressourceforløb oplever sig inddraget i egen sag. Hvordan forestiller man sig, at borgeren skal udvikle sine ressourcer, hvis borgeren ikke oplever, at forløbet vedrører ham eller hende? Ressourceforløbene har potentialet til at hjælpe mennesker videre - men realiteten er, at mange socialt udsatte og syge mennesker føler sig magtesløse over for systemet. De mange frustrerede borgere, som i disse år går på gaden for eksempelvis Jobcentrenes Ofre, er et desperat opråb til politikerne om netop det. Vellykkede ressourceforløb kræver, at borgeren bliver direktør i eget forløb. Forligspartiernes revision af reformen bør sætte som mål, at alle modtagere af ressourceforløb oplever sig inddraget. Evalueringen konstaterer, at under 50 procent er tilfredse med ressourceforløbene. Det kunne - ud over det mangelfulde indhold af forløbene, som også fremhæves i evalueringen - blandt andet have at gøre med, at borgeren ikke bliver inddraget tilstrækkeligt. En særlig problematik er deling af oplysninger om borgeren mellem myndigheder. Mulighederne for deling bør ifølge evalueringen fremmes, så borgeren ikke selv skal bringe oplysninger med sig fra sektor til sektor. Det kan være fornuftigt, at eksempelvis psykiatrien og kommunen deler oplysninger med hinanden - selvfølgelig under forudsætning af samtykke fra borgeren. Men Rådet for Socialt Udsatte vil gerne advare imod, at der indføres et big brother-datadelingssystem, hvor deling af oplysninger mellem myndigheder gør borgerens egne input helt overflødige i forhold til afgørelserne. Forligspartierne har en stor opgave med at få rettet reformen op, så den hjælper flere, tidligere og bedre - og frem for alt, så borgeren oplever sig inddraget i egen sag. Det må være den grundlæggende forudsætning for en succesfuld indsats.
Læs nyhed
Beskæftigelse
29. jun. 2018
Rådets input til evaluering af førtidspensions- og fleksjobreform
Rådet for Socialt Udsatte deltog i dialogmøde og har efterfølgende sendt brev med yderligere input til beskæftigelsesministeren, Folketingets Beskæftigelsesudvalg og partiernes  beskæftigelsesordførere i forbindelse med evalueringen af førtidspensions- og fleksjobreform - læs hele Rådets brev her.
Læs nyhed
Hjemløshed
18. jun. 2018
Debat: Mens vi venter på bedre herberger
Rådet anbefaler, at selvmøderprincippet fredes, at de fysiske rammer opprioriteres samt at særlige herberger til unge, særlige pladser til ældre hjemløse med plejebehov og skærmede pladser til hjemløse kvinder prioriteres. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Jyllands-Posten, 15. juni 2018, 1. sektion, side 25 (Debat)
Læs nyhed
Øvrigt
08. jun. 2018
Rådet for Socialt Udsatte på Folkemødet
Rådet for Socialt Udsatte afholder to arrangementer på årets Folkemøde. Kom og vær med i de spændende debatter og blive klogere på retssikkerhed for socialt udsatte og på behovet for en ny socialpolitik i Danmark.
Læs nyhed
Øvrigt
06. jun. 2018
Debat: Kommuner underfinansierer socialt udsatte i økonomiforhandlinger
Kommunerne sætter ikke flere penge af til at hjælpe landets socialt udsatte. Heller ikke selvom antallet af socialt udsatte er steget voldsomt de seneste år. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt den 6. juni 2018 på Altinget.dk
Læs nyhed
Årsrapporter
04. jun. 2018
Pressemeddelelse: Socialt udsattes demokratiske stemme er blevet styrket
Rådet for Socialt Udsattes Årsrapport 2018, som offentliggøres i dag, viser, at flere socialt udsatte borgere inddrages i det lokalpolitiske arbejde i de danske kommuner. Der er nemlig kommet flere lokale udsatteråd efter kommunalvalget i 2017. Det glæder Rådet for Socialt Udsatte op til demokratiets festdag: Grundlovsdag.
Læs nyhed
Øvrigt
29. maj 2018
Debat: Investering i samfundets værst stillede bør vække politisk respekt
Socialt udsatte betragtes som bøvl for kommunerne, men det burde udløse politisk prestige at investere i samfundets dårligst stillede borgere. Det skal vi som samfund kendes på. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt på Altinget.dk den 29. maj 2018.
Læs nyhed
Sundhed
24. maj 2018
Debat: Socialt udsatte kæmper med sygdom og overgreb
Det er på mange måder et hårdt liv at være socialt udsat. De komplekse sociale problemer kombineret med sygdom og måske et hårdt liv på gaden sætter sine spor.
Læs nyhed
Sundhed
18. maj 2018
Pressemeddelelse: Socialt udsatte plages af stress, sygdom og overgreb
Rådet for Socialt Udsattes nye undersøgelse SUSY UDSAT 2017 viser, at socialt udsatte borgere har det markant dårligere både fysisk og psykisk end resten af befolkningen.
Læs nyhed
Udsatte grønlændere
25. apr. 2018
Pressemeddelelse: Urimeligt at regeringen vil tage gratis danskuddannelse fra grønlændere
Rådet for Socialt Udsatte står uforstående over for, at regeringen vil tage den gratis danskuddannelse fra grønlændere. Rådet mener, at forslaget kan øge risikoen for social marginalisering.
Læs nyhed
Brugernes BaZar
04. apr. 2018
Brugernes BaZar 2018
Igen i år afholder Rådet for Socialt Udsatte Brugernes Bazar i samarbejde med SAND, LAP og BrugerForeningen.
Læs nyhed
Sundhed
23. mar. 2018
Debat: Sundhed med social slagside
Danskernes Sundhedsprofil 2017 viser, at danskernes sundhed halter og problemerne har en alvorlig social slagside.
Læs nyhed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25