Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Hjemløshed

Hjemløshed - en ekstrem form for udsathed

En bolig er et ligeså basalt behov som mad og klæder og udgør den base, hvorfra den enkelte kan udfolde sit liv. At være uden bolig kan derfor være dybt problematisk og kan forværre både sociale og sundhedsmæssige problemer samt mulighederne for at bidrage til fællesskabet.

I 2009 var der 4.998 hjemløse i Danmark. I den seneste hjemløsetælling fra 2019 (VIVE laver en optælling hvert 2. år i uge 6) var tallet steget til 6.431 personer. Tallet dækker over mennesker i en ekstrem form for udsathed, hvor man ikke har et hjem og ganske ofte slås med andre alvorlige sociale problemer udover hjemløshed, fx fattigdom, misbrug, psykiske lidelser, dårlige sociale netværk mv. VIVE's hjemløsetællinger er et øjebliksbillede af hjemløsesituationen i Danmark. Antallet af mennesker berørt af hjemløshed i løbet af et år er med al sandsynlighed endnu højere.

Der er tale om både ældre (i 2019 var 1.131 ældre ml. 50 og 59 år og 414 ældre over 60 år hjemløse) og helt unge mennesker (i 2019 var 1.023 unge ml. 18 og 24 år og 905 unge ml. 25 og 29 år hjemløse), og hjemløshed findes både i storbyerne og ude i landet. Nogle sover på gaden, mens andre er afhængige af at kunne låne en sofa hos nogle i deres netværk, atter andre bor på herberg.

Hjemløshed kan ramme alle og kan være en langvarig, midlertidig eller tilbagevendende tilstand i en persons liv. Ifølge VIVE's hjemløsetælling i 2019 havde 19 pct. været hjemløse i 0-3 mdr., 33 pct. i 4-11 mdr., 21 pct. i 1-2 år og 27 pct. i mere end 2 år. I den sidste gruppe finder man især mange brugere af natvarmestuer samt dem, der sover på gaden. 


Der er udbredt mangel på billige boliger (3.000 - 4.000 kr/md.) i Danmark og særligt i de større byer. I 2015 gav det anledning til, at Rådet for Socialt Udsatte udgav en kortlægning og analyse af muligheder og barrierer ift. at skaffe flere billige boliger. Men kommunerne har i mange år ikke formået at få bygget et tilstrækkeligt antal billige boliger.

Hjemløshed kan lede til en kaotisk og utryg hverdag, hvor den enkelte er udsat for vejr og vind, generel utryghed og måske sågar røveri - for hvor skal han/hun sove næste nat, og hvor skal man gøre af sine ejendele? Det kan være næsten umuligt at passe et job, gå til lægen eller modtage sociale ydelser, da dette ofte kræver adgang til en nem-konto, e-boks og/eller en fast folkeregisteradresse.

Rådet mener, at bekæmpelse af hjemløshed bør være øverst på den politiske dagsorden. Det er ganske enkelt en falliterklæring, at hjemløshed findes i et velfærdssamfund som det danske. Uligheden mellem en hjemløs borger og andre danskere er massiv.

Hvorfor bliver nogle mennesker hjemløse?

Det er vigtigt at slå fast, at hjemløshed som regel ikke er et aktivt valg men typisk et resultat af komplekse psykosociale problemer, som ikke er blevet løst.

VIVE's hjemløsetælling fra 2019 har opgjort årsagerne til hjemløshed, hvor der typisk vil være mere end én årsag til en hjemløsesituation. Nogle af de vigtigste årsager er: psykisk sygdom (41 pct.), stofmisbrug (33 pct.), alkoholmisbrug (24 pct.), økonomiske vanskeligheder (26 pct.) og skilsmisse (13 pct.). Hertil kommer 22 pct., som har manglet en egnet bolig eller botilbud, mens 19 pct. er blevet udsat af en bolig. De faktorer kan både være årsager til hjemløshed og barrierer for at komme ud af hjemløshed.

Ofte er fattigdom også en del af den cocktail af komplekse sociale problemer, som hjemløse slås med, og som kan gøre det umuligt at betale husleje. Fattigdommen i Danmark er fordoblet siden år 2000 og er en medvirkende faktor til hjemløshed og tillige en barriere for at komme ud af hjemløshed igen.

6 pct. af hjemløse er såkaldt funktionelt hjemløse - dvs. at de egentlig har en bolig til rådighed, men ikke kan finde ud af at bo i den. Det kan skyldes angst for at bo alene, eller at man aldrig har haft en fast hverdag med opvask, rengøring mv. og derfor ikke mestrer dette.

Der er mange årsager til hjemløshed, men det er vigtigt at fastholde, at alle i Danmark har ret til et hjem.

Helhedsorienterede indsatser, bekæmpelse af fattigdom og billige boliger er vejen frem

Som Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse Benspænd og god praksis i arbejdet med hjemløse borgere viser, bør kommunerne blive bedre til at tilbyde hjemløse en helhedsorienteret indsats på tværs af kommunens mange forvaltninger. I rapporten beskrives det bl.a., hvordan beskæftigelsesforvaltningens indsats kan ende med decideret at modarbejde socialforvaltningens pga. dårlig koordination og manglende samarbejde. Det kan have store konsekvenser for en hjemløs borger, der fx risikerer at blive sanktioneret og trukket i kontanthjælp, hvis der fx er uklarhed om fritagelse for fremmøde i jobcenteret pga. en social indsats.
 
Rådet har i flere år gjort opmærksom på, at de lave sociale ydelser i Danmark skaber fattigdom blandt socialt udsatte borgere. Dette afføder en række problemer, men er også en afgørende faktor for, at det kan være umuligt at betale for en bolig.
 
Der er bred enighed i Danmark om, at den amerikanske tilgang til bekæmpelse af hjemløshed, Housing First, er en farbar vej. For at Housing First kan blive en succes, skal der dog fremskaffes billige boliger og sættes ind med massiv bostøtte henover en længere periode. Det koster en del ressourcer og kræver langsigtet politisk prioritering og planlægning. Resultater fra Norge og Finland viser dog, at fremgangsmåden kan være effektiv, hvis den implementeres fuldt ud.

Det er centralt at bekæmpe hjemløshed og ikke den enkelte hjemløse. Lovgivningen om utryghedsskabende lejre, zoneforbud mv. rettet mod hjemløse bør følgelig afskaffes.

Knæk kurven - alle har ret til et hjem!

På baggrund af rapporten Benspænd og god praksis i arbejdet med hjemløse borgere har Rådet for Socialt Udsatte fået udarbejdet tre animationsfilm, der hver især illustrerer et  "benspænd". Se videoerne herunder.

INFO Klik på billedet for at se videoen "Knæk kurven - alle har ret til et hjem! #1 Historien om hvorfor Jonas er hjemløs".
INFO Klik på billedet for at se videoen "Knæk kurven - alle har ret til et hjem! #2 Historien om hvorfor Nina ikke får hjælp af kommunen".
INFO Klik på billedet for at se videoen "Knæk kurven - alle har ret til et hjem! #3 Historien om hvorfor Michael ikke bare kan finde en bolig".