Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Fattigdom

Fattigdom fører til marginalisering

Mennesker, der lever i økonomisk fattigdom, har forøget risiko for at blive socialt udsatte.


Når mennesker på grund af fattigdom afstår fra at spise tilstrækkeligt og sundt, fra at købe receptpligtig medicin, besøge familie eller på andre måder deltage i samfundslivet, kan det være svært at være en del af fællesskabet, og de bliver marginaliserede.


Konsekvenserne kan være langvarige. Fattigdom rammer børn hårdt. Det har stor betydning for et barn, om der er råd til at betale for fodboldtræning eller til en fødselsdagsgave til den næste børnefødselsdag. Undersøgelser viser, at børnefattigdom trækker spor langt ind i voksenlivet med bl.a. dårligere indkomstmuligheder og ringere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Opgørelser over fattigdom i Danmark

Der er ikke en regeringsgodkendt definition på økonomisk fattigdom i Danmark.

Danmarks Statistik følger udviklingen i antallet af fattige i Danmark til brug for indrapportering til FN i forhold til opfyldelsen af verdensmålet om afskaffelse af fattigdom.


I den opgørelse er man økonomisk fattig, hvis ens indkomst er mindre end 50 pct. af medianindkomsten, og man ikke er studerende eller har formue. Ifølge den definition lever 250.532 mennesker i fattigdom i Danmark, viser tal fra Danmarks Statistik. Af dem er 61.185 børn. Antallet er steget voldsomt siden 2015, hvor den daværende regering genindførte fattigdomsydelserne.


Fattigdomsydelserne dækker over kontanthjælpsloft, 225-timers-regel, integrationsydelse (nu selvforsørgelse- og hjemsendelsesydelse) og uddannelseshjælp – sidstnævnte blev aldrig afskaffet.

Gør op med fattigdomsydelserne

Der kan være mange grunde til, at mennesker oplever fattigdom. Fx kan mangel på billige boliger gøre, at husleje æder hele det økonomiske råderum, og gæld kan gøre det svært at komme videre.


Kontanthjælp er det nederste sikkerhedsnet og dermed afgørende for at beskytte mennesker mod fattigdom. Niveauet for ydelsen er politisk bestemt. Derfor er det nødvendigt med en reform af kontanthjælpssystemet, der sikrer, at også det nederste sikkerhedsnet beskytter effektivt mod fattigdom.