LUK

Fattigdom

Hvorfor skal vi bekæmpe fattigdom?

".... Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig. Trække dynen over hovedet og glemme verden for en tid. Fordi man ikke har råd til at leve" - Mand, 27 år, om fattigdom

Definitionen på fattigdom i Danmark er en situation, hvor personer – uden at ville det – vedvarende har væsentligt dårligere livsvilkår end den øvrige befolkning, især på grund af manglende ressourcer, og hvor personerne kun har ringe eller ingen mulighed for selv at ændre situationen. Du kan læse mere om det tidligere arbejde med en dansk fattigdomsgrænse i rapporten fra Ekspertudvalget om fattigdom, som kan finde ude til højre.

Den officielle fattigdomsgrænse blev afskaffet i 2015 af den daværende regering. Rådet ser frem til at en ny regering vil genindføre en fattigdomsgrænse, og forventer, at en ny fattigdomsgrænse vil blive fulgt op af en målrettet indsats for  at bekæmpe fattigdom. 

I Danmark er antallet af fattige steget betydeligt de seneste år. Ifølge tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd baseret på Danmarks Statistiks SDG-mål lever lever omkring 254.000 mennesker i fattigdom i Danmark – heraf er 64.500 fattige børn.

Når mennesker på grund af fattigdom afstår fra at spise tilstrækkeligt og sundt, købe medicin, besøge familie eller på andre måder deltage i samfundslivet, bliver vejen tilbage til fællesskabet meget længere. Det er med afsavn, at den egentlige marginalisering opstår. Fattigdom rammer børn hårdt Det har stor betydning for et barn, om der er råd til at betale for fodboldtræning eller til en fødselsdagsgave til den næste børnefødselsdag. Et liv i fattigdom er simpelthen dårligere at leve.

I den seneste tid har Rådet særligt sat fokus på betydningen af reformerne af overførelsesindkomster – integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen – som regeringen gennemførte i hhv. 2015 og 2016. Her har Rådet bl.a. sat fokus på, hvorvidt familier på kontanthjælpsydelser har et rådighedsbeløb, som kan sikre et tilstrækkeligt værdigt leveniveau uden fattigdom. Du kan læse mere herom i rapporten Holder påstandene? som du finder ude til højre.

Et andet særligt tema i relation til fattigdom i Danmark, som Rådet har fokus på, er gæld. Mange socialt udsatte har store udfordringer med gæld, som det er meget vanskeligt at komme ud af, når man er langt fra arbejdsmarkedet. Du kan læse mere i Rådets rapport fra 2014 ’Gæld, gældsrådgivning og gældssanering for socialt udsatte’, som du kan finde ude til højre.

Du kan læse meget mere om, hvad Rådet mener om fattigdom, ved at gå ind i nyhedsarkivet eller under publikationer, og vælge temaet "Fattigdom"