LUK

Fattigdom

HVORFOR SKAL VI BEKÆMPE FATTIGDOM?

".... Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig. Trække dynen over hovedet og glemme verden for en tid. Fordi man ikke har råd til at leve" - Mand, 27 år, om fattigdom

Definitionen på fattigdom i Danmark er en situation, hvor personer – uden at ville det – vedvarende har væsentligt dårligere livsvilkår end den øvrige befolkning, især på grund af manglende ressourcer, og hvor personerne kun har ringe eller ingen mulighed for selv at ændre situationen. Du kan læse mere om den danske fattigdomsgrænse i rapporten fra Ekspertudvalget om fattigdom, som kan finde ude til højre.

Den nuværende regering, som trådte til i sommeren 2015, har meddelt, at den officielle fattigdomsgrænse, som Ekspertudvalget om fattigdom formulerede i 2013, er afskaffet. Rådet finder dette yderst problematisk og mener, at der fortsat er et stort behov for at følge udviklingen i antallet af fattige i Danmark. Rådet vil fortsat i 2015 og fremefter have fokus på fattigdom i Danmark.

Antallet af langvarigt fattige danskere er steget betydeligt indenfor de seneste ti år. I dag lever cirka 40.000 mennesker i langvarig fattigdom i Danmark - heraf er cirka 8.000 fattige børn. Det kan man læse i den tidligere regerings seneste fattigdomsredegørelse, som blev offentliggjort i maj 2015. Du kan finde redegørelsen for 2015 samt redegørelsen for 2014 ude til højre.

Når mennesker på grund af fattigdom afstår fra at spise tilstrækkeligt og sundt, købe medicin, besøge familie eller på andre måder deltage i samfundslivet, bliver vejen tilbage til fællesskabet meget længere. Det er med afsavn, at den egentlige marginalisering opstår. Fattigdom rammer børn hårdt, og det nedsætter deres mulighed for at deltage aktivt i samværet med andre børn. Det har stor betydning for et barn, om der er råd til at betale for fodboldtræning eller til en fødselsdagsgave til den næste børnefødselsdag. Et liv i fattigdom er simpelthen dårligere at leve.

Et særligt tema i relation til fattigdom i Danmark, som Rådet har fokus på, er gæld. Mange socialt udsatte har store udfordringer med gæld, som det er meget vanskeligt at komme ud af, når man er langt fra arbejdsmarkedet. Mulighederne for at få saneret sin gæld – altså få den nedsat og afdraget over en årrække – er meget dårlige for mennesker på for eksempel kontanthjælp. Du kan læse mere i Rådets rapport fra 2014 ’Gæld, gældsrådgivning og gældssanering for socialt udsatte’, som du kan finde ude til højre.

Du kan læse meget mere om, hvad Rådet mener om fattigdom, ved at gå ind i nyhedsarkivet eller under publikationer, og vælge temaet "Fattigdom"